Vườn Thơ Bến Nhạc Miên Thụy       

Home    |    Menu    |     Trang Nối Kết  (onclick)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sao mà thương đến thế
Ơi ! A.N.H gọi tên người
Như niềm tin chói lọi
Khi con tàu ra khơ
i

...

 

Miên Thụy

 

....

Mai rồi người cũng qua
Trong tôi gịng kư ức
Mưa trôi trên cuộc đời
Mà niềm đau rất thực 

15july06

 

 

 

 

free page hit counter

 © Copyright: www.mienthuy.com

  free counters